بهترین روش درمان جای جوش چیست؟
  • درمان جای جوش بستگی به نوع جای جوش و شدت و وسعت آن دارد. جای جوش نیاز به درمان ترکیبی مثل ساب سیژن ، لیزرCO2 ، FOTONA  ، جراحی میکروپانچ ، تزریق فیلر و چربی دارد.
آیا با درمان، جای جوش کامل از بین می رود؟
  • جای جوش با درمان حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد بهبودی دارد.
روش ساب سیژن دردناک است؟
  • ساب سیژن با بی حسی موضعی و در کلینیک انجام می شود و مقداری درد تنها موقع تزریق بی حسی وجود دارد.
لیزر جای جوش چقدر موثر است؟
  • یکی از درمان های موثر در جای جوش ، لیزر می باشد. لیزر CO2 و FOTONA   دو لیزر موثر در این زمینه می باشد.