گال انسان یک عفونت پوستی شدید خارش دار و مسری است که توسط یک انگل پوستی به نام  scabies ایجاد می شود. تقریباً ۳۰۰ میلیون مورد گال هر ساله در سراسر جهان گزارش می شود.

شرح حال بیمار می تواند به طور قابل اعتمادی وجود گال را نشان دهد. توزیع ضایعه و خارش غیرقابل درمان که در شب بدتر می شود، و همچنین علائم گال در افراد نزدیک (از جمله اعضای متعدد خانواده)، باید بلافاصله گال را در صدر تشخیص افتراقی بالینی قرار دهد.

در بیماری گال انگل وارد پوست می شود و در شبها به سطح پوست می آید. به همین دلیل خارش در شب بیشتر است.

گال کلاسیک معمولاً دارای توزیعی شامل زیر بغل،آرنج، مچ دست و ناحیه تناسلی است.

در بیماران سالمند، گال میل به پشت را نشان می دهد که اغلب به صورت خراش ظاهر می شود. در نوزادان و کودکان کوچک، ضایعات معمولاً روی کف دست و پا قرار دارند.

درمان:

درمان گال شامل تجویز یک عامل کشنده گال (مانند پرمترین، لیندان یا ایورمکتین) و همچنین در صورت ایجاد عفونت ثانویه، یک عامل ضد میکروبی مناسب است. شستشوی ملحفه و لباس ها حتما بایستی انجام شود. تمام اعضای خانواده باید درمان شوند.