مدت عمل کاشت ابرو چقدر می باشد ؟
  • این روش یک روز طول خواهد کشید. مدت عمل بر اساس تعداد گرفت و روش انجام عمل تعیین می شود.
از چه روشی برای کاشت ابرو من استفاده می شود ؟
  • در کاشت ابرو بسته به شرایط شما از روش FUT یا (FUE(FIT به صورت Micrograft استفاده می شود. روش کاشت شما توسط تیم متخصصین پوست و مو کلینیک تعیین می گردد.
جهت کاشت ابرو از موهای کدام ناحیه استفاده می شود ؟
  • برای کاشت ابرو از موهای ناحیه پشت سر استفاده می شود که بعد از برداشت توسط تیم کاشت مو به صورت گرفت هایی با یک تار مو آماده و با نیدل کاشت انجام می شود.
طراحی فرم ابرو در کاشت چگونه انجام می شود ؟
  • فرم ابرو در روز عمل توسط تیم کاشت ابرو کلینیک و با تایید نظر شما طراحی می شود.
رشد موهای ابروی کاشته شده چگونه است؟
  • سرعت رشد موهای کاشته شده مانند موهای سر می باشد . با توجه به اینکه سرعت رشد موهای سر از سرعت رشد موهای ابرو بیشتر است ، بایستی جهت ظاهر زیباتر با فواصل کمتری نسبت به کوتاه کردن موهای ابرو اقدام کنید.
ظاهر ابروی کاشته شده با ابروی طبیعی چه فرقی دارد ؟
  • ضخامت ، زاویه و تراکم ابرو کاشته شده کمی با ابرو طبیعی متفاوت هست. ولی اگر موهای ابرو را کوتاه نگه دارید می توانید ظاهر طبیعی ابرو خود را حفظ کنید.
آیا کاشت ابرو دردناک است؟
  • برخی از بیماران تنها مقداری ناراحتی مرتبط با تزریق بی حسی دارند.
آیا کاشت ابرو بهترین جایگزین است؟
  • کاشت ابرو تنها راه حل دائمی است.
بعد از عمل کاشت ابرو کی میتونم به سرکار برگردم؟
  • اگر شغل شما از نظر فیزیکی سخت نیست، می توانید ۲۴ ساعت پس از عمل به سر کار خود بازگردید. شما باید تا هفت روز پس از عمل از انجام ورزش های سنگین، بلند کردن اجسام سنگین یا خم شدن خودداری کنید. اگر کار شما از نظر جسمی سنگین است، باید برای ۱ هفته مرخصی برنامه ریزی کنید.