در این روش که برای جای جوش های خیلی عمیق استفاده می شود، پزشک جراح شما به وسیله پانچ بافت فرورفته را به بالا می کشد. این عمل جراحی با بی حسی موضعی و در کلینیک انجام می شود. تعداد جلسات مورد نیاز ۱ الی ۳ جلسه می باشد.

سایر خدمات