کلینیک از بخش های مختلف تشکیل شده که شامل موارد زیر می باشد:

بخش کاشت مو و ابرو

بخش لیزر مو با ۵ دستگاه لیزر کندلا آمریکا ( کندلا سنتر)

بخش پروسیجرهای زیبایی

بخش لیزر شامل دستگاه های زیر:
CO2 laser
FOTONA LASER
Q-Switch laser
Candela laser
HIFU ( doublo Gold)
Truscalpt id