تزریق چربی دائمی است؟
  • میزان چربی ای که بعد از ۲ ماه از تزریق چربی باقی بماند ماندگاری دائمی دارد. تنها نکته ای که باید مدنظر قرار داد این است که درصدی از این چربی در ۲ ماه اول جذب می شود و از بین می رود. این میزان چربی جذب شده قابل پیش بینی نیست و در افراد مختلف متفاوت می باشد.
چربی در دست و سینه هم قابل تزریق است؟
  • از تزریق چربی برای حجم دهی ، فرم دهی و جوانسازی صورت ، دست ها و ناحیه ژنیتال استفاده می شود. تزریق چربی در سینه بخاطر اختلال در تشخیص مشکلات سینه در آینده توصیه نمی شود.
آیا می شود از چربی بدن کسی دیگر استفاده کرد؟
  • برای تزریق چربی فقط از بدن خود فرد استفاده می شود.
چربی از کدام قسمت بدن برداشته می شود؟
  • از چربی شکم ، پهلو ، پشت ران و کنار زانو می توان استفاده کرد. من بیشتر از چربی پشت ران بخاطر ماندگاری بهتر استفاده می کنم.
برای تزریق چربی بیهوشی انجام می شود؟
  • تزریق چربی در کلینیک و با بی حسی موضعی انجام می شود. تزریق بی حسی مقداری درد برای بیمار ایجاد می کند که قابل تحمل می باشد. مدت عمل تزریق چربی حدود ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه می باشد.
عوارض تزریق چربی چیست؟
  • با توجه به اینکه در تزریق چربی از چربی بدن خودتان استفاده می شود احتمال عارضه بسیار نادر می باشد.