• تا ۴ ساعت بعد از بوتاکس دراز نکشید و سر خود را پایین نگیرید.

تا ۲۴ ساعت موارد زیر را رعایت کنید:

  • محل های تزریق را لمس یا مالش ندهید.
  • فعالیت بدنی سنگین و ورزش انجام ندهید.
  • دوش نگیرید.

ممکن است کبودی یا برجستگی در محل های تزریق ایجاد شود، این طبیعی است.

اثر بوتاکس ۳ الی ۴ روز بعد شروع و تا ۱۴ روز اثر آن کامل می شود.

در صورت نیاز ۲ هفته بعد از تزریق بوتاکس برای ترمیم به دکتر حاجی زاده مراجعه کنید.

ماندگاری بوتاکس ۳ الی ۵ ماه می باشد که ممکن است در بعضی افراد این مدت کمتر از ۳ ماه یا بیشتر از ۵ ماه باشد.