درمان جای سالک : 

درمان جای سالک بسته به شدت ، عمق و محل اسکار متفاوت است.
درمان هایی که برای جای سالک استفاده می شود شامل موارد زیر است :

  • جراحی
  • لیزر CO2
  • لیزر Fotona
  • ساب سیژن
  • میکرونیدلینگ
  • تزریق PRP

برای رسیدن به نتیجه بهتر باید درمان ترکیبی استفاده کرد.

سایر خدمات