فیلر مو شامل مواد مغزی و پروتئین های موثر در تقویت مو می باشد که در پایه هیالورونیک اسید قرار گرفته است.

تزریق فیلر مو برای ریزش مو چقدر موثر است؟

تزریق فیلر مو در ریزش مو با الگوی مردانه و زنانه و ریزش مو تلوژن افلوویوم موثر است. فیلر مو در ترکیب با PRP و مزوتراپی مو می تواند ریزش مو را کنترل کند و حتی می تواند تعداد، ضخامت و تراکم مو را نیز افزایش دهد.

در زمینه آلوپسی (ریزش مو)، ۲ الی ۴  جلسه به فاصله ۲ تا ۴ هفته انجام می شود و به دنبال آن درمان نگهدارنده هر سه تا شش ماه یکبار انجام می شود.

سایر خدمات