لیزر کربن نوعی پیلینگ می باشد که با لیزر کیوسوییچ انجام می شود. لیزر کربن با بی حسی موضعی انجام می شود. تعداد جلسات مورد نیاز ۲ الی ۳ جلسه بصورت ماهیانه می باشد. دوره نقاهت لیزر کربن ۱ روز است و احتمال عارضه تقریبا وجود ندارد.

اثرات لیزر کربن چیست ؟
  • جوانسازی پوست
  • کنترل چربی پوست
  • شفاف تر شدن پوست
  • کوچک تر شدن منافذ صورت

بهتر است برای نتیجه بهتر لیزر کربن با دیگر درمان های جوانسازی مانند PRP  ، مزوفیلر پروایج و پروفایلو ترکیب شود.

سایر خدمات