بهترین راه از بین بردن موهای زاید چیست؟
  • بهترین راه از بین بردن موهای زاید استفاده از لیزر مو ( الکساندرایت و دایود ) است و اگر مشکل هورمونی وحود داشته باشد همراه با لیزر بایستی مشکل هورمونی هم درمان شود.
برای انجام لیزر مو نیاز به آزمایش هورمونی است؟
  • برای تمام افرادی که لیزر مو انجام می دهند بررسی هورمونی نیاز نیست.
لیزر مو برای موهای کرکی هم موثر است؟
  • موهای کرکی را نباید لیزر کرد ، چون می تواند باعث ضخیم شدن موهای کرکی شود.
تعداد جلسات مورد نیاز در لیزر مو چقدر است؟
  • بسته به شرایط شما و نوع دستگاه به طور متوسط ۶ الی ۸ جلسه لیزر به صورت ماهیانه باید انجام شود و بعد از پاسخ دهی می توان فاصله جلسات را به مرور بیشتر کرد. لیزر مو لاید بسته به فرد بصورت هر ۳ الی ۶ ماه شارژ شود.
  • در صورتی که مشکل هورمونی داشته باشید تعداد جلسات شما یسشتر خواهد بود و نمی توان فاصله جلسات را خیلی بیشتر کرد.
موهای سفید با لیزر از بین می روند؟
  • لیزر روی موهای سفید تاثیری ندارد.
لیزر مو باعث نازایی و سرطان می شود؟
  • لیزر مو هیج تاثیر منفی بر ارگان های داخلی بدن ندارد و تا کنون هیچ موردی از ایجاد سرطان یا نازایی گزارش نشده است.