عمل ساب سیژن (Subcision) برای درمان جای جوش و اسکار به دو روش انجام می شود. که بصورت سرپایی و با بی حسی موضعی در کلینیک انجام می شود.

در روش «کار با کانولا » در ابتدا مایع تامیسنت که شامل بی حسی نیز می باشد به زیر ناحیه مورد نظر تزریق می شود. در این مرحله شما کمی احساس درد دارید که کاملا قابل تحمل می باشد.

سپس با کانولاهای مخصوص چسبندگی های زیر جای جوش را جدا کرده و با تحریک پوست باعث افزایش کلاژن سازی می شویم.

دوره نقاهت در ساب سیژن ۳ الی ۴ روز می باشد و درصد زیادی از تورم ناشی از تزریق تامیسنت طی ۳ الی ۴ روز برطرف می شود. این روش در اکثر افراد یک جلسه کافی می باشد.

در روش ساب سیژن موضعی (لوکال) با استفاده از سوزن زیر هر جای جوش را جدا می کنیم و هماتوم کنترل شده ای را برای پرشدن فرورفتگی ایجاد می کنیم. این روش امکان دارد ۱ الی ۳ جلسه به فاصله حداقل یک ماه نیاز باشد.

در جلسه اول درمان جای جوش معمولا ساب سیژن ترکیبی(شامل دو روش) برای شما انجام می شود.

در مورد بقیه اسکارها فقط ساب سیژن موضعی انجام می شود.

سایر خدمات