بهترین روش درمانی برای برطرف کردن غبغب چیست؟
  • دو روش درمانی برای بهبود غبغب وجود دارد. روش اول ساکشن غبغب می باشد که بهبود ۷۰ درصدی دارد و علاوه بر کاهش حجم چربی غبغب باعث زاویه دارتر شدن صورت می شود.
  • روش دوم استفاده از آنزیم و مزو غبغب می باشد که بهبود ۳۰ درصدی دارد.
میزان پاسخ دهی ساکشن غبغب چقدر است؟
  • بهبود ۷۰ درصدی دارد و علاوه بر کاهش حجم چربی غبغب باعث زاویه دارتر شدن صورت می شود.
ساکشن غبغب بازگشت پذیر است؟
  • احتمال برگشت غبغب در صورت چاق شدن وجود دارد ولی با درصد کم.
ساکشن غبغب با بی حسی موضعی انجام می شود؟
  • ساکشن غبغب با بی حسی موضعی و در کلینیک انجام می شود. مدت عمل حدود ۱ ساعت است.
دوره نقاهت ساکشن غبغب چقدر است؟
  • بعد از ساکشن غبغب نیاز به استراحت مطلق ندارید و می توانید کارهای روزمره خود را انجام دهید. مقداری کبودی و درد طبیعی است که با مصرف مسکن برطرف می شود.