علت ریزش مو سکه ای چیست؟
  • در ریزش مو سکه ای سیستم ایمنی بدن به اشتباه به ریشه مو حمله کرده و باعث ریزش مو می شود. این ریزش می تواند تنها به اندازه یک سکه درگیری ایجاد کند یا باعث ریزش کل موهای بدن شود.
بهترین درمان ریزش مو سکه ای چیست؟
  • اگر وسعت ریزش کم باشد بهترین روش درمان تزریق داخل ناحیه می باشد. در صورت درگیری گسترده استفاده از داروهایی مانند TOFACINIB یا BARICITINIB  می تواند موثر باشد.