از کرایوتراپی یا فریز برای درمان بعضی از بیماری های پوستی با مکانیسم سرما استفاده می شود. این روش به صورت سرپایی و توسط متخصص پوست برای شما انجام می شود. از شایع ترین بیماری هایی که با کرایو درمان می شود می توان به زگیل اشاره کرد.

بعد از انجام کرایو داشتن درد طبیعی است و احتمال دارد زخم و تاول ایجاد شود که این، روند طبیعی درمان می باشد.

امکان دارد به چند جلسه درمانی با فواصل ۲ الی ۴ هفته نیاز داشته باشید.

سایر خدمات