loading
 • ۱۳۸۲

  قبولی در رشته پزشکی عمومی

  قبولی در رشته پزشکی عمومی

  دی ۱۱, ۱۳۸۲
 • ۱۳۸۹

  فارغ التحصیلی در رشته پزشکی عمومی / شروع طرح عمومی

  فارغ التحصیلی در رشته پزشکی عمومی / شروع طرح عمومی

  مهر ۱۰, ۱۳۸۹
     
 • ۱۳۹۲

  قبولی در رشته تخصصی پوست ، مو و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  قبولی در رشته تخصصی پوست ، مو و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  مهر ۹, ۱۳۹۲
 • ۱۳۹۶

  فارغ التحصیلی در رشته تخصصی پوست ، مو و زیبایی / افتتاح کلینیک در شیراز / شروع طرح تخصص در شهرستان لامرد

  فارغ التحصیلی در رشته تخصصی پوست ، مو و زیبایی / افتتاح کلینیک در شیراز / شروع طرح تخصص در شهرستان لامرد

  اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
 • ۱۳۹۸

  شروع کار در شیراز

  شروع کار در شیراز

  تیر ۱۰, ۱۳۹۸
 • ۱۴۰۱

  کسب مدال برنز جهانی در نمایشگاه نوآوری کشور آلمان / عضویت در فدراسیون جهانی مخترعین/ عضویت در انجمن متخصصین پوست اروپا

  کسب مدال برنز جهانی در نمایشگاه نوآوری کشور آلمان / عضویت در فدراسیون جهانی مخترعین/ عضویت در انجمن متخصصین پوست اروپا

  مهر ۹, ۱۴۰۱

کلینیک دکتر جلال حاجی زاده

۱۴۰۱

کسب مدال برنز جهانی در نمایشگاه نوآوری کشور آلمان / عضویت در فدراسیون جهانی مخترعین/ عضویت در انجمن متخصصین پوست اروپا

۱۳۹۸

شروع کار در شیراز

۱۳۹۶

فارغ التحصیلی در رشته تخصصی پوست ، مو و زیبایی / افتتاح کلینیک در شیراز / شروع طرح تخصص در شهرستان لامرد

۱۳۹۲

قبولی در رشته تخصصی پوست ، مو و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۳۸۹

فارغ التحصیلی در رشته پزشکی عمومی / شروع طرح عمومی

 

 

۱۳۸۲

قبولی در رشته پزشکی عمومی